Fortum Tutor

Ajax-Sarkkiranta ry:n Fortum Tutorina toimii Antti Kiviniemi. Hän tutoroi erityisesti seuran 6-10-vuotiaiden valmentajia. Artun tehtävänä on perehdyttää uudet valmentajat lasten valmennukseen ja auttaa myös jo kokeneempia valmentajia kehittymään entisestään. Tutor tulee seuraamaan joukkueiden harjoituksia ja pelejä, keskustelemaan valmentajien kanssa, antamaan ideoita valmentamiseen sekä tsemppaamaan innokkaita ohjaajia.

Tutor tukee ja auttaa

Valtakunnallisen Fortum Tutor -ohjelman ideana on kehittää juniorijalkapalloilun parissa toimivien ohjaajien ja valmentajien taitoja. Lasten valmentajana toimivat usein pelaajien vanhemmat, joilla ei ruuhkavuosien keskellä löydy aikaa valmennuskoulutukseen. Fortum Tutor -ohjelman avulla valmentaja saa kaipaamansa tuen ja avun joukkueen harjoituksissa, joissa hän muutenkin on paikalla. Tutorin tavoitteena on luoda valmentajille tarvittavat työvälineet ja taidot, jotta he jaksavat jatkaa valmentamista pitkäjänteisesti.

Tutor-toiminnan avulla halutaan taata kaikille lapsille innostava harrastusympäristö ja osaava valmentaja. Kohderyhmänä ovat alle 12-vuotiaiden lasten valmentajat, ja erityishuomio ohjelmassa on 5–8-vuotiaissa. Ohjelman sisällöllinen vastuu on Palloliitolla,  Fortum puolestaan rahoittaa ohjelman.

Tutor-toiminnan kautta seurat saavat motivoituneempia valmentajia ja ennen kaikkea lapset saavat harjoittelusta enemmän irti. Seuran oman tutorin kautta hänen osaamisensa leviää myös seuran muiden valmentajien käyttöön. Seura voi myös innostaa jo jalkapalloilun parista vetäytyneitä osaajia takaisin, koska tutor-toiminta ei ole yhtä sitovaa kuin yksittäisen joukkueen valmentaminen.